Chuyên mục: SaiGon Mia

  • Cập nhật tiến độ thi công SaiGon Mia đến ngày 10/7/2017

    Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 9 – Block Soundthern   Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 9 – Block Soundthern   Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 9 – Block Soundthern   Thi công cốp pha sàn tầng 4 – Block Central Thi công cốp pha sàn tầng 4 – Block Central   Thi công cốp pha sàn tầng […]

    Đang cập nhật

    Đang cập nhật